خود اشتغالی

گروه آیلند

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

تعریف خود اشتغالی

فرد خوداشتغال یک مهاجر خارجی است که:

·         دارای تجربه مرتبط است.

·         قصد دارد و می تواند در کانادا کار مستقل خود را داشته باشد.

·         می تواند به اقتصاد یکی از مناطق کانادا کمک کند.

تجربه مرتبط در خود اشتغالی به معنی ۲ سال سابقه کاری است. این تجربه کاری میبایست در مدت پنج سال قبل از اقدام برای خوداشتغالی باشد. تجربه میباست در زمینه فرهنگی، ورزشی و خرید و مدیریت مزرعه باشد.

سابقه کار مرتبط

سابقه کاری متقاضی مرتبط است اگر:

·         متقاضی در فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی در سطح جهانی و یا بین المللی شرکت کرده است یا

·         در فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی سابقه خود اشتغالی داشته است یا

·         در زمینه مدیریت مزرعه تجربه داشته است.

معیارهای انتخاب

معیارهایی که ارزیابی خواهند شد:

·         سابقه کار

·         تحصیلات

·         سن

·         دانش زبان و قابلیت تطبیق

 میباشد.

برای گزینش شدن در این مسیر متقاضی میبایست حداقل ۳۵ امتیاز بر حسب جدول زیر کسب کند. حداکثر امتیاز متقاضی میتواند ۱۰۰ باشد.

معیار انتخاب

حداکثر امتیاز

تحصیلات

۲۵

سابقه کار

۳۵

سن

۱۰

دانش زبان انگلیسی یا فرانسه

۲۴

قابلیت تطبیق

۶

 

سوء پیشینه، آزمایشات پزشکی یا Medical و سایر نیازمندی ها

شما و اعضای خانواده تان میبایست آزمایشات پزشکی(Medical Check) و بررسی عدم سوء پیشینه انجام دهید. شما همچنین باید نشان دهید که شما تمکن مالی برای حمایت از خود و خانواده تان پس از ورود به کانادا نیز دارید.

انتخاب دولت کانادا برحسب:

·         مدارکی که فراهم میکنید،

·         امتیاز شما در هر زمینه،

·         و اینکه شما با تعریف خود اشتغالی سازگاری داشته باشید، میباشد.

همچنین ممکن است از شما دعوت به مصاحبه نیز بشود. در حین مصاحبه افسر/Officer از شما راجع به:

·         اطلاعات ناسازگار یا نامشخص و

·         کاستی ها در اسنادی که شما ارائه داده اید،

میپرسد.

 

Definitions

Self-employed person means a foreign national who

has relevant experience

intends and is able to be self-employed in Canada and

can contribute to Canada’s economy in one of the required areas

Relevant experience for a self-employed person means at least two years of experience

It must be during the period starting five years before the day you apply and ending on the day we make a decision on your application. The experience must be

for cultural activities

two one-year periods being self-employed in cultural activities, or

two one-year periods participating at a world-class level in cultural activities, or

a combination of a one-year period described in A above, and a one-year period described in B above.

for athletics

two one-year periods being self-employed in athletics, or

two one-year periods participating at a world class level in athletics, or

a combination of a one-year period described in a above, and a one-year period described in b above, and

for buying and managing a farm, two one-year periods managing a farm.

Relevant experience

Your experience is relevant if you have

taken part in cultural activities or athletics at a world-class level or

been self-employed in cultural activities or athletics or

experience managing a farm

Selection criteria

We will assess you on selection criteria that include your

experience

education