چه زمانی مهاجرت؟

گروه آیلند

چه زمانی ؟

چه زمانی؟

 

آیا آمادگی مهاجرت کردن را دارم؟

 

چه مدتی آمادگی دور ماندن از وطن و عزیزان را دارم؟

 

چه کسانی و چه چیزهایی را می­توانم پشت سر بگذارم؟

 

چه مدت زمانی آنجا می­مانم؟

 

پیش از تکمیل تحصیلات مهاجرت کنم؟

 

آیا مهاجرت کردن در زمان مجردی مناسب­تر است یا پس از ازدواج؟

 

از چه طریقی خودم را حمایت و ساپورت کنم؟