پس از ورود

گروه آیلند

پس از ورود

پس از ورود

شرکت آیلند به موکلین خود خدماتی از جمله:

خدمات اسکان

بازکردن حساب بانکی

انتخاب دانشگاه

دریافت کارت بیمه

دریافت گواهینامه

دریافت کارت پی آر

ارائه می­دهد.