در مدت انتظار

گروه آیلند

در مدت انتظار

در مدت انتظار

تقویت زبان

بعنوان مثال کانادا دارای دو زبان رسمی انگلیسی و فرانسوی است. برای اخذ شهروندی لازم است یکی از ۲ زبان را بداند. لازم نیست که در این زبان ها کاملا روان باشید ولی باید در حد ارتباط برقرار کردن دانش زبان داشته باشید. بنابرابن طبیعی است که قبل در زمان قبل از مهاجرت زبان خود را تقویت کنید.

سفر به کشور مقصد قبل از مهاجرت

قبل از مهاجرت به کشور مقصد، سعی کنید که به آن کشور سفری داشته باشید. نه تنها این موضوع باعث می­شود که با کشور مقصد بیشتر آسنا شوید، بلکه این تجربه باعث می­شود که به پروسه مهاجرت شما نیز کمک شود.

دوست پیدا کنید!

هوشمندانه تر است که قبل از رسیدن یا به محض رسیدن اقدام به آشنایی با افراد جدید را انجام بدهید، حتی اگر اعضای خانواده در کشور مقصد دارید. در گروه ها اجتماعی با افرادی که همانند شما قصد مهاجرت دارند و یا مهاجرت کرده اند آشنا شوید. وجود افرادی که با شما صحبت کنند و به شما کمک برسانند باعث می­شود که پس از مهاجرت احساس تنهایی نکنید.

صرفه جویی در هزینه ها

نمی­توانید پیش بینی کنید که پس از مهاجرت با چه مشکلاتی روبرو خواهید شد، بنابراین در زمانی که قبل از مهاجرت کردن دارید، باید به اندوخته خود بیافزایید.

برای کشورهای سردسیر مانند کانادا لباس های گرم جمع آوری کنید

اگر شما به دنبال مکانی برای اقامت دائم هستید، قبل از مهاجرت تحقیقاتی را که در مورد آب و هوای آن محدوده انجام دهید.