خدمات گروه آیلند

گروه آیلند

خدمات گروه آیلند

  • مشاوره تلفنی یا حضوری بمنظور ارزیابی شرایط متقاضی
  • بررسی فرم های ارزیابی سایت و پاسخ به آنها در اسرع وقت
  • همکاری با مترجم رسمی و مورد تایید اداره مهاجرت
  • خدمات پس از ورود شامل: استقبال و ترانسفر فرودگاهی
  • اجاره کوتاه یا بلند مدت محل سکونت در کانادا
  • اخذ کارت های اقامتی، اخذ گواهینامه رانندگی، ثبت نام مدارس و افتتاح حساب بانکی