تفاوت بین افراد حرفه ای و آماتور 

گروه آیلند

یکشنبه , ۱۲ آذر , ۱۳۹۶

0 بار

تفاوت بین افراد حرفه ای و آماتور 
اینکه شما فکر کنید می توانید به هر دلیلی یا به روش های مختلف به کشور کانادا مهاجرت کنید کاملا اشتباه است. باید شما بتوانید با استفاده از حرفه ای که می دانید اقدام به گرفتن اقامت در کشور کانادا کنید.
به واقع خود اشتغالی کشور کانادا تنها منوط به ورزشکاران، هنرمندان و کشاورزان می باشد که باید در کار خود طوری حرفه ای باشند که بتوانند درآمد خانواده خود را تامین کنند.
به کسانی آماتور گفته می شود که برای امرار معاش خود فعالیتی انجام نمی دهد اما به واقع افراد حرفه ای می توانند امرار معاش خانواده خود را بدست بیارند.
به عنوان مثال کسانی که ورزشکار هستند به آنهایی که در کنار ورزش کردن و رفتن به باشگاه درآمد زندگی خود را از شغلی دیگر به دست می آورند افراد آماتور می گویند اما اشخاصی که به صورت حرفه ای ورزش می کنند می توانند امرار معاش زندگی خود را از طریق ورزش بدست بیاورند.
رابطه مهارت و حرفه ای بودن
لزوما افرادی که در کار خود حرفه ای هستند دارای مهارت کافی در کار خود هستند اما باعث نمی شود که فکر کنیم که از افراد آماتور برتر هستند. اما باید به شما بگوییم که برخی از افراد هستند که در کاری مهارت ویژه ای دارند اما حرفه ای نیستند بعنوان مثال کسی که در المپیک قهرمان می شود ممکن است حرفه ای نباشد یعنی با مهارت خود مدال المپیک می گیرد اما در عین حال از ورزش کردن امرار معاش نمی کند.
یا ممکن است کسانی باشند که نقاشی آنها به حدی زیبا باشد که بتوانند در نمایشگاههای بزرگ آنرا بگذارند اما نتوانند از همین نقاشی خود امرار معاش کنند.
تفاوت بین افراد حرفه ای و آماتور
رابطه بین معروفیت و حرفه ای بودن
باید به شما بگوییم که افراد حرفه ای انسان های معروفی هستند اما این بدان معنا نیست که حتما افراد معروف حرفه ای باشند. شاید جالب باشد که بدانید که هنرپیشه هایی هستند که حتی به تهیه کننده یک فیلم پول می دهند تا بازی کنند درست است که با فیلم بازی کردن معروف می شوند اما آنها حرفه ای نیستند.
زیرا از بازی کردن در فیلم نه تنها پولی بدست نمی آورند بلکه پولی هم به تهیه کننده می دهند.
مهاجرت خوداشتغالی و حرفه ای بودن
یکی از نقاط مشترک بین مهاجرت خوداشتغالی کانادا با حرفه ای بودن این است که شما باید در زمینه های کشاورزی ، ورزش و هنر حرفه ای باشید. به واقع تنها استثنا این است که ورزشکاران بین المللی اگر هم حرفه ای نباشند می توانند اقامت بگیرند اما هنرمندان و کشاورزان باید به سطحی از حرفه ای بودن برسند که بتوانند از کار خود امرارمعاش زندگی را بدست بیاورند.
با تشکر / آیلند ویزا – مهاجرت به کانادا